Datakvalitet i kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Denne rapporten evaluerer kvaliteten på dataene som blir rapportert inn til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Sist endret 11.12.2017

I denne rapporten har Kreftregisteret evaluert kvaliteten på utvalgte data i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Last ned rapporten Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Data fra kvalitetsregisteret brukes aktivt i forskning og til rapporter om kvaliteten på behandlingen som blir gitt til pasienter med tykk- og endetarmskreft. Det har vært gjort omfattende endringer i behandlingen av pasienter med endetarmskreft basert på data fra registeret.

Det er derfor helt avgjørende at registeret holder en høy kvalitet.

De viktigste resultatene fra evalueringen er at informasjonen om lokalt tilbakefall og metastaser i registeret samsvarer godt til meget godt med tilsvarende informasjon i pasientjournalene.

Forside, rapport datakvalitetLav frekvens av lokalt tilbakefall og metastaser etter kurativ behandling er ansett å være de viktigste målene for kvaliteten av behandlingen av pasienter med endetarmskreft. Det er derfor viktig å få vist at denne informasjonen i registeret er riktig og at kvaliteten på dataene er god.

Dataene i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har til nå blitt brukt som bakgrunn for endring av retningslinjer for behandling av pasientgrupper med tykk- og endetarmskreft.

Dette prosjektet bekrefter at dataene har god kvalitet og at endring av behandling er gjort på bakgrunn av resultater fra solide grunnlagsdata.

De siste årsrapportene fra kvalitetsregistrene finner du her