Kreft på Mortensnes, Tromsø

Etter bekymringsmeldinger om kreftforekomst på Mortensnes i Tromsø, utarbeidet Kreftregisteret i 2006 en rapport om kreft i boligområdet.

Rapport fra Kreftregisteret 27.02.2006

Beboere på Mortensnes i Tromsø har uttrykt uro for at tallet på krefttilfeller i boligområdet er høyt. Saken er tatt opp med kommuneoverlegen i Tromsø, og det har vært flere oppslag i lokale massemedia.

Det er reist spørsmål om miljøpåvirkning kan forklare kreftforekomsten, slik som asbest i vannrør eller nærheten til Tromsø lufthavn (kjemiske stoffer, radar).

Tom K Grimsrud
Forsker, dr.med.

Jan Ivar Martinsen
IT-rådgiver