Barnekreftregisterets årsrapport

I mars 2012 ble for første gang samlede tall for all barnekreft i Norge presentert med forekomst, overlevelse og behandling. Det er registrert 3 622 barn under 15 år som har fått kreft i tidsperioden 1985 til 2009 i Norge.

I mars 2012 ble for første gang samlede tall for all barnekreft i Norge presentert med forekomst, overlevelse og behandling. Det er registrert 3 622 barn under 15 år som har fått kreft i tidsperioden 1985 til 2009 i Norge.

 

Les:
Bedret overlevelse på barnekreft over hele landet