Andre publikasjoner

Her finner du publikasjoner og rapporter av ulik art, blant annet innen kreftopphopning (cluster), datakvalitet og forebygging.

Kortrapport om kreftutvikling i Vardø

Gjennomgangen gir ikke støtte til påstander om økt kreftrisiko i Vardø som følge av Globus-radaranlegget.

12 råd mot kreft

Kreft oppstår som følge av en kombinasjon av uflaks, arv og miljø. Uflaks og arv kan vi ikke gjøre noe med - men miljø og livsstil kan vi påvirke. Se Kreftregisterets 12 råd mot kreft her.

Patologirapport

Patologirapporten inneholder i hovedsak en oppsummering av patologidelen fra årsrapportene til kvalitetsregistrene som ble publisert i november 2017.

Patologi-informasjon i kvalitetsregistre

Komplettheten av patologiinformasjon generelt sett er høy, men miljøene bør jobbe videre med standardisering av patologibesvarelser, viser en gjennomgang Kreftregisteret publiserte i 2015.

Datakvalitet i kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Denne rapporten evaluerer kvaliteten på dataene som blir rapportert inn til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Kreft på Mortensnes, Tromsø

Etter bekymringsmeldinger om kreftforekomst på Mortensnes i Tromsø, utarbeidet Kreftregisteret i 2006 en rapport om kreft i boligområdet.

Ikke mer kreft hos ansatte ved biomedisinske laboratorier

Kreftregisteret har, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, utført en kartlegging av kreftforekomst hos 1500 ansatte ved biomedisinske forskningslaboratorier i Oslo, Bergen og Tromsø.

Barnekreftregisterets årsrapport

I mars 2012 ble for første gang samlede tall for all barnekreft i Norge presentert med forekomst, overlevelse og behandling. Det er registrert 3 622 barn under 15 år som har fått kreft i tidsperioden 1985 til 2009 i Norge.