Publikasjoner

Cancer in Norway

Cancer in Norway er Kreftregisterets årlige rapport med komplette forekomstdata for de ulike kreftsykdommene, fordelt på blant annet kjønn, alder og fylker.

Årsrapporter

Kreftregisterets årsrapport viser aktiviteten knyttet til instituttets innsatsområder: registrering, forskning og informasjon.

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. De nyeste årsrapportene fra disse kom i november 2016.

Publikasjoner fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Her finner du rapporter og evalueringer som gjelder Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Publikasjoner fra Mammografiprogrammet

Her finner du rapporter og evalueringer som gjelder Mammografiprogrammet.

Offshorestudien

Her finner du publikasjoner relatert til Kreftregisterets undersøkelser av kreftforekomsten blant norske ansatte i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Special issue

I Special Issue, som publiseres samtidig med den årlige kreftstatistikken, går Kreftregisterets forskere nærmere inn på et utvalgt tema.