Livmorhalskreft

316 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2017. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med vaksine og screening.

Sist oppdatert: 29.10.2018

På verdensbasis er livmorhalskreft den tredje største kreftform som rammer kvinner. Livmorhalskreft skyldes primært smitte med Humant Papillomavirus (HPV) og er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år. Forekomsten av livmorhalskreft i Norge er redusert med nærmere 40 prosent siden 1950-tallet. Dette skyldes primært at Norge har et effektivt screeningtilbud mot denne sykdommen.

Livmorhalskreft er den tredje største kreftform som rammer kvinner globalt, og den vanligste kreftformen blant kvinner under 35 år. 

De fleste tilfeller av sykdommen skyldes smitte med Humant Papilomavirus (HPV). Den beste måten å forebygge sykdommen på er å oppdage forstadier ved å ta celleprøver fra livmorhalsen. Behandling av forstadier kan forhindre nye tilfeller av livmorhalskreft. I tillegg har det også kommet inn en vaksine mot HPV-smitte i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Mer enn 80 prosent av nye tilfeller av livmorhalskreft oppstår i land uten et organisert masseundersøkelsesprogram. Årlig får rundt 60.000 kvinner i Europa livmorhalskreft, og nesten 30.000 dør av sykdommen.

40 prosent nedgang i forekomst av livmorhalskreft i Norge siden 1950-tallet

I Norge får over 300 kvinner livmorhalskreft hvert år, og rundt 70 kvinner dør av sykdommen. Forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med i underkant av 40 prosent de siste 50 årene.  Nedgangen i antall tilfeller skyldes primært at vi har screening mot sykdommen i Norge. 

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler kvinner mellom 25-69 år å få tatt en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. 

5 års relativ overlevelse forrige 5-årsperiode (2008-2012) var på 79,8 prosent, og overlevelsen har blitt noe bedre i etterkrigstiden. For de som diagnostiseres sent i sykdomsforløpet er prognosen fortsatt dårlig, og kun én av fire lever 5 år etter diagnose.

Screening bak det meste av nedgangen

Av de vel 400.000 celleprøvene som tas årlig i Norge og rapporteres til Livmorhalsprogrammet er omlag 5 prosent unormale. Rundt 3000 av celleforandringene er høygradige og behandles for å forhindre utvikling av kreft.

Mer enn halvparten av dem som får livmorhalskreft har ikke fulgt anbefalingene fra Livmorhalsprogrammet om å ta celleprøve hvert tredje år. 

HPV-vaksine gir mindre risiko for livmorhalskreft i fremtiden

Det er tilgjengelige vaksiner mot de vanligste typene HPV-virus som er årsak til livmorhalskreft i Norge. i Norge får alle elever på 7. trinn får tilbud om HPV-vaksinen. 

12 år gamle jenter har fått tilbud om vaksinen som en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet siden 2009. Mellom 2016 og 2018 kan også kvinner født etter 1991, som ikke har vaksinert seg tidligere, få vaksinen gratis. Fra høsten 2018 ble også gutter innlemmet i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om HPV-vaksinasjon hos Folkehelseinstituttet, som har ansvar for vaksiner i Norge.

De som tar vaksinen har mindre risiko for å få alvorlige forstadier til livmorhalskreft sammenlignet med dem som ikke er vaksinert. 

Livmorhalskreft utvikles langsomt. Vaksinens effekt mot livmorhalskreft vil man tidligst se om 15 år. 

Selv om vaksinerte kvinner har lavere risiko for å få forstadier til livmorhalskreft, anbefales de allikevel å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år

Les om årsaker til livmorhalskreft på helsenorge.no.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få livmorhalskreft

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreft- sykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen.

Få mer informasjon om kreftlinjen på kreftforeningen.no.

Nyttige linker

Les om livmorhalskreft på helsenorge.no

Gynkreftforeningen

Livmorhalskreft og vaksinering – spørsmål og svar - les informasjon på Statens legemiddelverks internettsider

Cervical cancer on the National Cancer Institute website