Kreftregisterets strategi 2008-2009

Kreftregisterets strategirapport for 2008-2009 tok utgangspunkt i blant annet Kreftregisterforskriften og Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 (Kreftstrategien).

Den omhandler spesielt videreutviklingen av nasjonale diagnose-, behandlings- og oppfølgingsregistre (kvalitetsregistre), samt forskning knyttet til disse registrene.