Kronikk: 12 råd mot kreft

De beste midlene vi har for å forebygge kreft, handler om en helhetlig livsstil, ikke om enkle og enkeltstående tiltak, skriver direktør Giske Ursin med flere i denne kronikken.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er ikke sånn at det finnes ett enkelt vidundermiddel som gjør at risikoen for kreft forsvinner. Det finnes heller ikke noe som du kan sørge for å holde deg unna, og så være sikret at du aldri får kreft.

Slik kan det imidlertid virke iblant, utfra både oppslag i pressen, reklame og selvhjelpslitteratur.

Det har nettopp vært mye oppmerksomhet rundt at Verdens Helseorganisasjon (WHO) og International Agency for Research on Cancer (IARC) konklusjon om at bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende.

Det er viktig og bra at slike store, grundige kunnskapssammendrag får bred oppmerksomhet. Samtidig skjønner vi at det kan være frustrerende at «alt» er farlig og skadelig.

Sannheten er at de beste midlene vi har for å forebygge kreft, handler om en helhetlig livsstil, ikke om enkle og enkeltstående tiltak.

IARC er WHOs organ for kreftforskning - et organ som består av ledende internasjonale kreftforskere. De publiserer regelmessig sine tolv beste råd for å forebygge kreft.

Disse rådene, som kom i oppdatert versjon nå i sommer, har vi oversatt og bearbeidet til norske forhold – og dette er altså det nærmeste de internasjonale forskningsmiljøene kommer en fasit for hvordan du kan unngå å få kreft.

 1. Ikke røyk eller bruk noen annen form for tobakk.
 2. La hjemmet ditt være røykfritt. Støtt opp om et røykfritt miljø i arbeidstida.
 3. Sørg for å ha en sunn kroppsvekt.
 4. Ha en fysisk aktiv hverdag. Begrens tiden du bruker på stillesittende aktiviteter.
 5. Velg et sunt kosthold;
  • Spis rikelig med fullkorn, grønnsaker, belgfrukter og frukt.
  • Begrens mengden mat med mye kalorier (mye sukker og fett), og unngå sukkerholdig drikke.
  • Unngå bearbeidet kjøtt, og begrens mengden rødt kjøtt og mat med mye salt.
 6. Om du drikker alkohol, begrens inntaket. For å forebygge kreft er totalavhold aller best.
 7. Unngå mye sol, pass spesielt godt på å beskytte barn. Bruk solbeskyttelse. Ikke ta solarium.
 8. Beskytt deg mot kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen ved å følge instrukser for helse, miljø og sikkerhet.
 9. Finn ut om radonverdiene i hjemmet ditt er forhøyede. Sett i verk tiltak for å redusere høye radonnivåer.
 10. For kvinner:
  • Amming reduserer mors kreftrisiko. Om mulig bør du amme barnet.
  • Hormonbehandling i overgangsalderen øker risikoen for visse kreftformer. Begrens bruken av slike hormoner.
 11. Sørg for at barna dine deltar i offentlige vaksinasjonsprogrammer mot:
  • Hepatitt B (for nyfødte med foreldre fra land med mye hepatitt B).
  • Humant Papillomavirus (HPV) (for jenter på 7.trinn).
 12. Delta i organiserte screeningprogrammer mot:
  • Brystkreft (kvinner, 50-69 år).
  • Livmorhalskreft (kvinner, 25-69 år).
  • Tarmkreft (menn og kvinner, 50-74 år, pilotprosjekt i enkelte fylker).

Vi håper at rådene kan være en inspirasjon til å gjøre gode livsstilsvalg som reduserer risikoen for kreft.

Vi må understreke at det her er snakk om å redusere risikoen, for det er ikke mulig å fjerne kreftrisiko fullstendig. Bevisste valg og en sunn livsstil fra tidlig alder kan likevel eliminere en betydelig del av risikoen. Blant lungekreftpasienter har for eksempel mer enn 90 prosent en lang og tung røykehistorikk.  Fikk vi fjernet all tobakksrøyk, viser estimater at vi kunne blitt kvitt en tredjedel av all kreft.

Så hvis du velger bort røyk, overdrevet soling, begrenser sukker, fett, salt og bearbeidet kjøtt, er moderat eller avholdende i omgang med alkohol, og i stedet satser på fysisk aktivitet og plantebasert mat så ofte som mulig, så har du allerede kommet langt i å forebygge kreft.
For oss er det ikke noe mål å opptre som snusfornuftige gledesdrepere som vil fjerne alt som er godt og gøy.

Men, vi samler krefttallene, og vi jobber tett med legene som behandler kreft.

Mange krefttilfeller kunne vært unngått. Derfor synes vi det er viktig å være tydelige om det vi gjennom vitenskapen tross alt vet om hvordan kreft kan forebygges.

Det er nemlig ikke sånn at alt fører til kreft. Og det er heldigvis heller ikke sånn at du må sitte passiv og vente og se om du får kreft. Det er mulig å legge grunnlag for en livsstil som ikke bare virker forebyggende mot kreft, men også har en rekke andre helsegevinster. Og som til og med gjør deg bedre rustet til å kunne bekjempe sykdommen dersom du er en av dem som blir rammet.

Har du allerede hatt en kreftsykdom? Disse rådene er da i aller høyeste grad for deg. En sunn livsstil reduserer risikoen for en ny kreft.

I pressen er oppslagene om hva som fører til kreft og hva som beskytter mot kreft store og massive – og til dels også sprikende. Vi oppfatter at mange enten blir uforholdsmessig urolige og bekymrede av slike nyheter, eller møkk lei og irriterte over nok et sensasjonsoppslag.

I en kommentar i Aftenposten tidligere i høst problematiserte Knut Olav Åmås denne ping-pong-journalistikken, og hvordan mediene den ene uken skriver om enkeltstudier som viser at noe er bra for helsen din, men neste uke skriver at det samme kan skade deg.

Et google-søk på D-vitamin gir deg for eksempel både artikler om at det er veldig viktig å få nok sollys og D-vitamin, fordi D-vitamin beskytter mot en rekke kreftformer – men samtidig dukker det opp artikler om at for mye sol er farlig fordi det kan føre til føflekkreft.

Vi skjønner godt at folk blir utmattet av alle de motstridende budskapene.

For å komme frem til disse tolv rådene har internasjonale eksperter gått gjennom store mengder faglitteratur, og tatt hensyn til størrelsen og kvalitet på de ulike studiene. Det er ikke tilstrekkelig at en sterk sammenheng er funnet i en enkelt studie, den må også være reproduserbar, altså funnet i mange store, velutførte studier. Funnet må være plausibelt, det vil oftest si at det må ha en biologisk forklaring.

Listen med råd mot kreft kan også være god å ha i bakhodet eller hengende på kjøleskapet når det kommer bastante overskrifter og oppslag om enkeltstudier om kreft. Stemmer resultatet med IARCs råd?

Ikke?

Da er dette muligens en enkeltstående studie og et nyhetsblaff. Glem det hele!

For mange er nok det beste for helsen å ta alle enkeltstudiene om kreftrisiko med en klype salt.

Og da snakker vi i overført og ikke konkret betydning – siden vi nå faktisk vet med sikkerhet at det å spise bearbeidet kjøtt med mye salt øker kreftrisikoen!

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten 30.10.2015. Lenke til nettversjonen her.