Kreftregisteret mener

Kreftregisteret skal bidra med informasjon som skal minske byrden med kreft og kreftsykdom. På denne siden samler vi ytringer og meninger fra Kreftregisteret og ansatte i organisasjonen.

Her finner du en oversikt over meninger fra Kreftregisteret - i form av blant annet  kronikker, innlegg og høringssvar.

Siden er under utarbeidelse.

Sju spørsmål til en brystkreftforsker

01.10.2021

Dette lurer «alle» på når vi forteller at vi forsker på brystkreft.

- Solarium er kreftfremkallende og en uegnet kilde til vitamin D

27.06.2019

En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende, og at bruk av solarium er en uegnet kilde til vitamin D.

Viten-artikkel: Hva med alle de som ikke har tarmkreft

19.04.2018

Når vi må undersøke om lag 200 personer for å finne én som trenger behandling – kan vi da være sikre på at ikke screeningen i seg selv skader noen av de 199 andre?