Kreftregisteret mener

Kreftregisteret skal bidra med informasjon som skal minske byrden med kreft og kreftsykdom. På denne siden samler vi ytringer og meninger fra Kreftregisteret og ansatte i organisasjonen.

Her finner du en oversikt over meninger fra Kreftregisteret - i form av blant annet  kronikker, innlegg og høringssvar.

Siden er under utarbeidelse.

Høringssvar: Organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning

30.08.2023

Kreftregisterets høringssvar i forbindelse med forslag om endringer i helselovgivningen.

Sju spørsmål til en brystkreftforsker

01.10.2021

Dette lurer «alle» på når vi forteller at vi forsker på brystkreft.

- Solarium er kreftfremkallende og en uegnet kilde til vitamin D

27.06.2019

En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende, og at bruk av solarium er en uegnet kilde til vitamin D.