Kreftregisteret mener

Kreftregisteret skal bidra med informasjon som skal minske byrden med kreft og kreftsykdom. På denne siden samler vi ytringer og meninger fra Kreftregisteret og ansatte i organisasjonen.

Her finner du en oversikt over meninger fra Kreftregisteret - i form av blant annet  kronikker, innlegg og høringssvar.

Siden er under utarbeidelse.

Viten-artikkel: Hva med alle de som ikke har tarmkreft

19.04.2018

Når vi må undersøke om lag 200 personer for å finne én som trenger behandling – kan vi da være sikre på at ikke screeningen i seg selv skader noen av de 199 andre?

Nyttårsforsett for 2018: Bli verdens beste på ny kreftbehandling

16.01.2018

Kronikk: Hvordan sørger vi for likeverdig kreftbehandling over hele landet? Her er oppskriften på hvordan vi kan få til dét, og samtidig bli best i verden på kunnskap om de nye kreftlegemidlene!

Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?

13.09.2018

Blærekreft får langt mindre oppmerksomhet enn mange andre kreftformer. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser får det for pasientene?