Ylva Maria Gjelsvik

Ylva Maria Gjelsvik er spesialrådgiver i Registeravdelingen og fagansvarlig for pasientrapporterte data. Hun har ansvar for å utvikle, organisere og kvalitetssikre befolkningsundersøkelser om helse og livskvalitet i Kreftregisteret.

Befolkningsundersøkelsene måler helse og livskvalitet hos personer med kreft både ved diagnose og over tid ved hjelp av spørreskjema. Personer som ikke har kreft blir invitert som kontrollgruppe. Formålet med befolkningsundersøkelsene er å skaffe kunnskap som kan bidra til å redusere seneffekter og forbedre helserelatert livskvalitet hos personer med kreft.

Resultater og funn fra befolkningsundersøkelsene blir publisert i de årlige rapportene fra Kreftregisterets kvalitetsregistre og som artikler i tidsskrift. Gjelsvik er også prosjektmedarbeider i tre forskningsprosjekter som bruker pasientrapporterte data.

Bakgrunn

Mastergrad i historie

Prosjekter

  • Livet etter prostatakreft
  • Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft
  • Stressmestring etter brystkreft