Ylva Maria Gjelsvik

Rådgiver

Arbeidsoppgaver/interesser:

Ylva Gjelsvik er fagansvarlig for pasientrapporterte resultater. Hun har ansvar for å utvikle, organisere og kvalitetssikre befolkningsundersøkelser om helse og livskvalitet i Kreftregisteret.

Befolkningsundersøkelsene måler helse og livskvalitet hos personer med kreft både ved diagnose og over tid ved hjelp av spørreskjema. Formålet med befolkningsundersøkelsene er å skaffe kunnskap som kan bidra til å redusere seneffekter og forbedre helserelatert livskvalitet hos personer med kreft.

Resultater og funn fra befolkningsundersøkelsene blir publisert i de årlige rapportene fra Kreftregisterets kvalitetsregistre og som artikler i tidsskrift. Gjelsvik er også prosjektmedarbeider i tre forskningsprosjekter som bruker pasientrapporterte resultater.

Utdannelse/Bakgrunn:

Mastergrad i historie

Prosjekter:

Livet etter prostatakreft

Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft

Coping after Breast Cancer