Ylva Maria Gjelsvik

Ylva Maria Gjelsvik er fagansvarlig for pasientrapporterte resultater. Hun har ansvar for å utvikle, organisere og kvalitetssikre befolkningsundersøkelser om helse og livskvalitet i Kreftregisteret.

Befolkningsundersøkelsene måler helse og livskvalitet hos personer med kreft både ved diagnose og over tid ved hjelp av spørreskjema. Formålet med befolkningsundersøkelsene er å skaffe kunnskap som kan bidra til å redusere seneffekter og forbedre helserelatert livskvalitet hos personer med kreft.

Resultater og funn fra befolkningsundersøkelsene blir publisert i de årlige rapportene fra Kreftregisterets kvalitetsregistre og som artikler i tidsskrift. Gjelsvik er også prosjektmedarbeider i tre forskningsprosjekter som bruker pasientrapporterte resultater.

Bakgrunn

Mastergrad i historie

Prosjekter

  • Livet etter prostatakreft
  • Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft
  • Stressmestring etter brystkreft