Wenche Melby

Wenche har arbeidet i Mammografiprogrammet siden det startet i 1995. Hovedoppgavene hennes er knyttet til koding av remisser inn til mammografidatabasen. Hun deltar også i arbeidet med å purre og kvalitetssikre opplysninger i databasen.

Wenche bruker dessuten mye tid på hjelpe kvinner i målgruppen for programmet som henvender seg til Kreftregisteret per telefon med ulike typer spørsmål, og hun har hyppig kontakt med de brystdiagnostiske sentrene i arbeidet med å sørge for at informasjonen i mammografidatabasen blir korrekt registrert.

Wenche er involvert i mange av seksjonens prosjekter blant annet gjennom registrering av innkomne spørreskjemaer i regranskningsprosjektet, smertestudiene og ulike andre prosjekter, og hun bidrar også i seksjonens informasjonsarbeid.

Wenche har arbeidet i Kreftregisteret siden 1992, hvor hun de første årene var med på oppstarten av det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet).

Bakgrunn

Wenche er utdannet tannlegesøster, og har tidligere jobbet flere år som dette.