Wenche Melby

Mammografiprogrammet, Mammografiseksjonen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Wenche har arbeidet i Mammografiprogrammet siden det startet i 1995. Hovedoppgavene hennes er knyttet til koding av remisser inn til mammografidatabasen. Hun deltar også i arbeidet med å purre og kvalitetssikre opplysninger i databasen.

Wenche bruker dessuten mye tid på hjelpe kvinner i målgruppen for programmet som henvender seg til Kreftregisteret per telefon med ulike typer spørsmål, og hun har hyppig kontakt med de brystdiagnostiske sentrene i arbeidet med å sørge for at informasjonen i mammografidatabasen blir korrekt registrert.

Wenche er involvert i mange av seksjonens prosjekter blant annet gjennom registrering av innkomne spørreskjemaer i regranskningsprosjektet, smertestudiene og ulike andre prosjekter, og hun bidrar også i seksjonens informasjonsarbeid.

Wenche har arbeidet i Kreftregisteret siden 1992, hvor hun de første årene var med på oppstarten av det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet).

Utdannelse/Bakgrunn:
Wenche er utdannet tannlegesøster, og har tidligere jobbet flere år som dette.