Tove Anita Slyngstad

Spesialkonsulent

  2015:                   Forskningsbiobanking, NTNU

1993:

Cellebiologi, BIO 031 ved UIO.

1991:

Biokjemi, KJ270 ved UIO.

1988:

Elektronmikroskopi, BIO 301 ved UIO.

1979 -1981:

Høgskolekandidat i kjemi ved Agder   distriktshøgskole, Kristiansand.

Praksis:

  2011-d.d.:          Forskningsassistent ved Kreftregisteret.

1996-2011:

Ingeniør ved Mikrometastaselab,   Radiumhospitalet-OUS HF.

1987-1996

Kjemiingeniør ved Anatomisk Institutt,   UIO

1984-1986:

Kjemiingeniør ved Institutt for Kirurgisk forskning, Rikshospitalet.

1982-1984:

Laborant ved Bakteriologisk- og   formiddelhygienisk avd.,

Veterinærinstituttet.