Tove Anita Slyngstad

Tove Anita Slyngstad startet å jobbe ved Kreftregisteret i 2011 som forskningsassistent ved HPV seksjonen. I 2012 gikk hun over til Janus serumbank og jobber med koordinering av Janus prosjekter, administative oppgaver, tilrettelegging av data og uttak av prøver. Hun utfører også enkelte analyser på laboratoriet. Hun jobber også på datavarehusprosjektet med databasecleaning, kvalitetsikring av filer og implementering av analysesvar med tanke på senere rebruk. Slyngstad er høgskolekandidat i kjemi ved Agder distrikstshøgskole Kristiansand, nå Universitetet i Agder. I tillegg har hun tatt enkeltemner i Biokjemi og Cellebiologi ved Universitetet i Oslo, og Forskningsbiobanking ved NTNU.

Tove Anita Slyngstad startet å jobbe ved Kreftregisteret i 2011 som forskningsassistent ved HPV seksjonen.

I 2012 gikk hun over til Janus serumbank og jobber med koordinering av Janus prosjekter, administative oppgaver, tilrettelegging av data og uttak av prøver. Hun utfører også enkelte analyser på laboratoriet.

Slyngstad jobber også på datavarehusprosjektet  med databasecleaning, kvalitetsikring av filer og implementering av analysesvar med tanke på senere rebruk.

Hun er interessert i kreftforskning og her får man mer kunnskap om kreftbiologi, riskofaktorer, diagnostikk og behandling hos både vanlige og sjeldne kreftformer.

Slyngstad er høgskolekandidat i kjemi ved Agder distrikstshøgskole Kristiansand, nå Universitetet i Agder.

I tillegg har hun tatt enkeltemner i Biokjemi og Cellebiologi ved Universitetet i Oslo, og Forskningsbiobanking ved NTNU.

Hun har flere års erfaring som kjemiingeniør ved ulike forskningslaboratorier, de senere årene innen kreftforskning.

Infection –based markers of glioma risk in the NCI consortium

Risk factors for cervical cancer: a prospective study

Immunoprofiles of pathogens causing HPV related Cancers.

Justo RNA Sekvensering av pasientmateriale fra Chile, Bolivia, Italy

AGRICOH

Datavarehusprosjektet