Tor Åge Myklebust

Tor Åge Myklebust jobber særlig med forskningsprosjekter og statistikk som utgår fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, men er også involvert i forskning på andre krefttyper.

Som statistiker er Tor Åge interessert i metoder for estimering av overlevelse, kausal inferens og maskinlæring.

Bakgrunn

Myklebust har bakgrunn fra økonomi og matematikk og har en doktorgrad i anvendt matematikk.

Han har jobbet med medisinsk forskning/registerforskning siden 2013.