Tor Åge Myklebust

Tor Åge Myklebust har jobbet med medisinsk forskning/registerforskning siden 2013. Myklebust jobber særlig med forskningsprosjekter og statistikk som utgår fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, men er også involvert i forskning på andre krefttyper. Som statistiker er Myklebust interessert i metoder for estimering av overlevelse, kausal inferens og maskinlæring.

Myklebust har bakgrunn fra økonomi og matematikk og har en doktorgrad i anvendt matematikk.