Tonje Veronika Antonsen

Jobber med koding av kreftmeldinger som kommer inn til Kreftregisteret. Koder og registrerer tykk- og endetarmskreft og gastrointestinal kreft.

Skanner patologimeldinger, kliniske meldinger og PROMs-meldinger (pasientrapporterte data).

Behandler henvendelser vedr. familier med genetisk kreftsykdom. Informasjon sendes ut til sykehus som gir genetisk veiledning, der sykehusene på vegne av pasienter eller pårørende kan søke om opplysninger fra Kreftregisteret om kreft i familien.

Bakgrunn

Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Har også en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet.

Har tidligere jobbet ved Lungeavdelingen ved Ullevål sykehus.