Tone Eggen

Rådgiver, Forskningsavdelingen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Avdelingsadministrasjon, forskningsadministrasjon, prosjektstøtte

Utdannelse/Bakgrunn:
Sosiolog, UiO

Prosjekter:
Cefalo
Agricoh
Nocca
Arcage