Tone Eggen

Tone Eggen er leder for Enhet for administrasjon og forskningsstøtte ved Forskningsavdelingen.

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen.

Enheten består av ca 7-10 dyktige medarbeidere med variert kompetanse og bred erfaring innen forskningsstøtte og forskningsrådgivning, både innen forskningsadministrasjon og data management.

Medarbeiderne bistår forskningsprosjekter innenfor et bredt spekter av fagområder, og i alle faser; planlegging, søknadsprosesser, koordinering, datainnsamling, analyser, publisering og videreformidling.

Bakgrunn

Tone har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2008), med spesialisering innen organisasjonssosiologi/arbeidsliv.

Hun har jobbet innen forskningsstøtte og forskningsadministrasjon ved Kreftregisteret siden 2008. De senere årene har forsknings- og avdelingsadministrasjon vært hovedfokus.