Tom Nilsen

Bakgrunn

Tom Nilsen startet i Kreftregisteret i 2022, hvor han tilhører Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte. 

Hans arbeidsoppgaver er i hovedsak forskningsadministrative og forskningsstøtte knyttet til HPV-relatert forskning. Han deltar i formidlingsutvalget, hvor han blant annet har ansvar for oppdatering av forskningsavdelingens prosjektnettsider og organisering og gjennomføring av HPV CANCEL forum.

Tom har en mastergrad i idrettsmedisin fra Norges idrettshøgskole. Masteroppgaven omhandlet sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kardiometabolsk helse. Han har tidligere jobbet i klinikk for pasienter med sykelig overvekt og som prosjektkoordinator for andre folkehelserelaterte prosjekter.

Prosjekter