Tom Børge Johannesen

Tom Børge Johannesen er nestleder i Avdeling for Klinisk forskning og leder for Medisinsk faggruppe. Han er ansvarlig for det medisinske innhold av hovedatabasen og kvalitetsregistrene. Johannesen er spesialist i onkologi, og har avlagt en doktorgrad med avhandlingen “Aspects of Central Nervous System Tumours in Norway”.

Prosjektleder for prosjekt om pasientrapporterte data.

Representant i NORDCAN-gruppen, en database med kreftstatistikk for de nordiske landene.

Studie av bruk av stråleterapi i Norge

Prosjekter innen prostatakreft, lymfekreft, leukemi, nyrekreft og bensvulster.

Kreftforekomst, behandling og resultater i Norden

Covid-19 og kreftforløp

Prosjektet ønsker å belyse kreftpasienters risiko for smitte av koronavirus og om disse pasientene er utsatt for et mer alvorlig forløp og død enn resten av befolkningen.