Tina Sture

Tina Sture startet i Kreftregisteret i 2021, og jobber på Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte. Hun jobber i hovedsak med forskningsadministrative oppgaver og forskningsstøtte i forbindelse med HPV-relatert forskning.

Sture har en mastergrad i Biomedisin fra Universitet i Bergen, og har tidligere tatt en bachelor i Molekylærbiologi. Gjennom sine studier har hun fått god kjennskap til kreft og kreftrelaterte problemstillinger. Etter studiene jobbet hun et år med analyse av Covid-19 tester før hun startet i Kreftregisteret.