Thea E. Hetland Falkenthal

Thea E. Hetland Falkenthal startet i Kreftregisteret i 2022, hvor hun jobber som forsker ved seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner. Thea er utdannet lege fra Århus universitetet i Danmark, er spesialist i onkologi og forsvarte i 2013 sin PhD innenfor temaet eggstokkkreft. Hun arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til forebygging av livmorhalskreft, spesielt knyttet til HPV-vaksinering. Hun leder prosjektet "LTFU: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i vaksine mot livmorhalskreft", hvor man undersøker varighet, sikkerhet og beskyttende effekt av to ulike HPV-vaksiner.

Thea Falkenthal er utdannet lege fra Århus Universitet i Danmark og er spesialist i onkologi (kreftsykdommer). Hun avla sin PhD i 2013 med tema eggstokkreft. Thea har blant annet jobbet som lege på Radiumhospitalet fra 2008 til 2022 hvor hun i hovedsak behandlet kvinner med ulike former for gynekologisk kreft. De siste årene var hun overlege på «Seksjon for gynekologisk strålebehandling» med spesielt fokus på behandling av livmorhalskreft.

Thea Falkenthal jobber som forsker ved Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner, og arbeider med problemstillinger knyttet til HPV-vaksinering og forebygging av livmorhalskreft. Hun er prosjektleder for LTFU: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i vaksine mot livmorhalskreft, hvor man undersøker varighet, sikkerhet og beskyttende effekt av to ulike HPV-vaksiner.

LTFU: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i vaksine mot livmorhalskreft

"Even Faster"

Livmorhalskreft hos eldre kvinner 

Prognostiske faktorer ved peniskreft - samarbeidsprosjekt med Haukeland Univ.sykehus

Publikasjoner: 

Nymoen DA, Hetland Falkenthal TE, Holth A, Ow GS, Ivshina AV, Tropé CG, Kuznetsov VA, Staff AC, Davidson B. Expression and clinical role of chemoresponse-associated genes in ovarian serous carcinoma. Gynecol Oncol. 2015 Oct;139(1):30-9. doi: 10.1016/j.ygyno.2015.07.107. Epub 2015 Jul 29. PMID: 26232338.

Onallah H, Catane LJ, Tropé CG, Hetland Falkenthal TE, Reich R, Davidson B. Activity and clinical relevance of autotaxin and lysophosphatidic acid pathways in high-grade serous carcinoma. Virchows Arch. 2018 Oct;473(4):463-470. doi: 10.1007/s00428-018-2418-x. Epub 2018 Jul 21. PMID: 30032361.

Media:

Skal vi screene og konisere inn i evigheten eller bytte hpv-vaksine? - Dagens medisin 2023

White paper: Raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft - Kreftregisteret.no 2023

HPV-vaksinen i voksen alder: -Alle har nytte av vaksinen - Norsk Helseinformatikk 2023

HPV-vaksinen må bli invitert til voksenfesten - Aftenposten 2023

Jo, vi kan utrydde HPV og livmorhalskreft raskere - Aftenposten 2023

Vaksinering og screening mot HPV-virus - Dagens medisin 2023

Kan utrydde livmorhalskreft - Altså 2023

Hvor fort vi eliminerer livmorhalskreft i Norge, er et valg - Altså 2023