Suzanne Campbell

Suzanne Campbell har vært ansatt som rådgiver ved Kreftregisteret siden 2010, hvor hun tilhører Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner.

Hun er datamanager med datauttrekk, bearbeiding og analyse som hovedoppgaver.

Hun har ansvar for vedlikehold av gruppens databaser, samt kvalitetssikring av data som gruppen mottar fra eksterne registere.    

Suzanne har jobbet med langtidsoppfølging av klinisk utprøving av HPV-vaksine, og i en rekke andre prosjekter som blant annet omhandler HPV-testing, sosiale ulikheter i vaksinering og screeningadferd, insidenstrender i HPV-relatert kreft, forstadier til kreft og kjønnsvorter.

Med sin gode forståelse av cervixdatabasene bistår hun også Datautleveringsenheten med utleveringer.

Bakgrunn

Suzanne kom til Kreftregisteret med BSc Mathematics and Computer Science fra University of Strathclyde.

Hun har siden tatt MSc Epidemiology ved London School of Hygiene and Tropical Medicine og ble ferdig i 2016.