Stine Langbråten

Stine Langbråten jobber med å styre og planlegge utsendelse av invitasjoner til deltagere i prosjektet Pilot på et nasjonalt screeningprogram. Hun bidrar også i diverse planleggingsarbeid mot nasjonalt program.

Hun fungerer som kontaktpunkt mellom helse- og administrativt personell, samt utviklere/driftspersonell for prosjektets IKT-løsninger for invitasjoner og innsamling av data, og har støttefunksjon ut mot helse- og administrativt personell. Har i tillegg medansvar for redigering og oppdatering av prosjektets nettsider og brev.

Stine jobber også som koordinator i Endoskopiskolen.

Bakgrunn

Stine er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helserett og saksbehandling fra 2016.

Sykepleierkarrieren startet med arbeid i ulike psykiatriske avdelinger, samt noe erfaring fra sykehjem/omsorgsboliger og ved legekontor.

Jobbet som medisinsk koder og konsulent ved Kreftregisteret fra 2005 til 2010, både ved Mammografi- og Registerseksjonen.

Ansatt som sekretær i pilotprosjektet «Screening mot tarmkreft» ved Sykehuset Østfold Moss fra oppstart i 2012.

Etter gjennomført videreutdanning har Stine jobbet i nåværende stilling som planlegger i Tarmscreeningseksjonen.

Prosjekter

Pilot på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft