Stein Aaserud

Stein Aaserud er statistiker i Forskningsseksjonen. Han lager analyser til årsrapportene fra Kreftregisterets nasjonale kvalitetsregistre. I tillegg er Stein involvert i den årlige produksjonen av Cancer in Norway.

I stillingen som statistiker er han også en faglig støtte for stipendiater i seksjonen.

Han er Kreftregisterets representant i fagrådet for resultattjenester tilknyttet Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Stein er tillitsvalgt for Teknagruppen i Kreftregisteret og sitter i Tekna OUS sitt styre.

Bakgrunn

Stein har bakgrunn som sivilingeniør i fysikk og matematikk, utdannet ved NTNU i 2011.

Før han kom til Kreftregisteret i 2014, jobbet han med kostnads- og vektestimering i oljeserviceselskapet Aibel.