Steffan Daniel Bos-Haugen

Steffan Daniel Bos-Haugen har siden 2003 hatt en stilling som forsker ved Kreftregisteret. Der jobber han med forsking knyttet til Janus Serumbank, med primært fokus på bruk av -omics metoder til å finne risikofaktorer og tidlige markører for kreft, markører for behandlingsrepsons og sykdomsforløp. Bos-Haugen har en Mastergrad i biofarmasi ved universitetet i Leiden i Nederland fra 2004. Ved samme universitetet gjennomførte han i 2010 et doktorgrads prosjekt med fokus på artritt og inflammasjon.

Forsking knyttet til Janus Serumbank, med primært fokus på bruk av -omics metoder til å finne risikofaktorer og tidlige markører for kreft, markører for behandlingsrepsons og sykdomsforløp.

Steffan har en Mastergrad i biofarmasi ved universitetet i Leiden, Nederland (2004). Ved samme universitetet har Steffan gjennomført en doktorgrads prosjekt med fokus på artritt og inflammasjon (2010).

Fra 2010 til 2012 har Steffan jobbet som postdoktor ved det Leiden-baserte consortium ‘Netherlands Consortium for Healthy Ageing’ – NCHA. I denne stillingen har han forsket på hvordan mennesker har ulik aldring og hvordan det bevegelsesapparatet blir påvirket ved aldring.

Mellom 2012 og 2021 har Steffan jobbet som forsker og seniorforsker ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i forskningsgruppe for multippel sklerose (MS). I denne stillingen har han bidratt til og ledet studier hvor -omics i MS var sentralt.

Fra 2021 til 2023 har Steffan jobbet ved avdeling for medisink genetikk ved Universitetet i Oslo hvor fokuset har skiftet til kreftforskning, med hovedfokus på hvordan genetiske faktorer bidrar til risiko for å utvikle kreft.

Fra 2023 har Steffan en stilling som forsker ved Kreftregisteret.