Ståle Nygård

Ståle Nygård begynte ved Kreftregisteret i oktober 2020. Her forsker han på HPV-relatert kreft.

I et pågående prosjekt ser han på effekt av HPV-vaksine på kjønnsvorteinsidens. I tillegg til å være en plagsom lidelse i seg selv, er kjønnsvorter en tidlig manifestasjon på HPV-infeksjon, som er en nødvendig betingelse for utvikling av livmorhalskreft.

Ståle vil også se på maskinlæringsmetoder for å kartlegge risikofaktorer samt predikere kreftforekomst basert på ulike typer registerdata (spørreundersøkelser, vaksineinformasjon, informasjon om andre sykdommer, svangerskapsinformasjon, screeninghistorikk, m.m.).

Bakgrunn

Ståle avla sin doktorgrad i statistikk ved Universitetet i Oslo i 2008.

Han har jobbet ved Senter for bioinformatikk, UiO, hvor hovedfokus har vært analyse av genomiske data, spesielt genekspresjonsdata.

Blant annet har han sett på prediksjon av kreftutvikling ved hjelp av høydimensjonale regresjonsmetoder anvendt på de genomiske dataene. 

Prosjekter

Tidlig vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge

Kvinners livsstil og helse