Ståle Nygård

Ståle Nygård er en forsker ved Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner.

Han fullførte doktorgraden sin i statistikk ved Universitetet i Oslo i 2008.

Han startet i Kreftregisteret i oktober 2020. Forskningen hans fokuserer på HPV-relatert kreft.

Et hovedtema i forskningen hans er effekten av HPV-vaksiner mot livmorhalskreft og forstadier til kreft, samt andre sykdommer forårsaket av HPV.

Han er også involvert i prosjekter som ser på aldersavhengig onkogenisitet av HPV-typer, den naturlige historien til HPV og hode- og halskreft, metylering som en biomarkør for HPV-relaterte kreftformer, og bruk av maskinlæring på store datasett for forbedret prediksjon av kreft/forstadier.

 

Ståle Nygård er forsker ved Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner.

Han fullførte doktorgraden sin i statistikk ved Universitetet i Oslo i 2008. Han har arbeidet ved Senter for bioinformatikk, UiO, med hovedfokus på analysen av genomdata.

Ståle Nygård ble en del av Kreftregisteret i oktober 2020. Forskningen hans fokuserer seg på HPV-relatert kreft.

Et hovedtema i forskningen hans er effekten av HPV-vaksiner mot livmorhalskreft, forstadier til kreft, kjønnsvorter og tilbakevendende respiratorisk papillomatose.

For øyeblikket er han involvert i et prosjekt der utviklingen av livmorhalskreft og forstadier til kreft blir forutsagt basert på HPV-type og alder. Han er også interessert i hvordan fordelingen av HPV-typer påvirkes av vaksinasjon og konsekvensene for HPV-basert screening.

Han er interessert i sammenhengen mellom HPV og hode- og halskreft. Spesielt vil han utforske tiden fra HPV-infeksjon til forekomsten av hode- og halskreft.

Han deltar i et prosjekt som evaluerer metylering som en biomarkør for kreft og forstadier til kreft.

Til slutt ser han på tilnærminger innen maskinlæring for å forbedre prediksjonen av livmorhalskreft og forstadier til kreft ved å bruke undersøkelsesdata sammenstilt med helseregisterdata.

Han er også tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Kreftregisteret.

Publikasjoner:

Nygård S, Nygård M, Orumaa M, Hansen BT. Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against anogenital warts: A registry-based study of 2,2 million individuals. Vaccine. 2023 Aug 23;41(37):5469-5476. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.07.031. Epub 2023 Jul 27. Erratum in: Vaccine. 2023 Aug 26;: PMID: 37516572.

Pastorino R, Sassano M, Danilo Tiziano F, Giraldi L, Amore R, Arzani D, Abiusi E, Ahrens W, Vilches LA, Canova C, Healy CM, Holcatova I, Lagiou P, Polesel J, Popovic M, Nygård S, Cadoni G, Znaor A, Boffetta P, Matsuo K, Oze I, Brennan P, Boccia S. Plasma miR-151-3p as a Candidate Diagnostic Biomarker for Head and Neck Cancer: A Cross-sectional Study within the INHANCE Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2022 Dec 5;31(12):2237-2243. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-22-0376. PMID: 36126276; PMCID: PMC9720423.

Nygård M, Nygård S. The Future of Cervical Cancer Prevention: From "One-Size-Fits-All" to Personalized Screening. J Pers Med. 2023 Jan 17;13(2):161. doi: 10.3390/jpm13020161. PMID: 36836396; PMCID: PMC9966965.

Nygård S, Lingjærde OC, Caldas C, Hovig E, Børresen-Dale AL, Helland Å, Haakensen VD. PathTracer: High-sensitivity detection of differential pathway activity in tumours. Sci Rep. 2019 Nov 8;9(1):16332. doi: 10.1038/s41598-019-52529-3. PMID: 31704995; PMCID: PMC6841931.

Media:

Skal vi screene og konisere inn i evigheten eller bytte hpv-vaksine? - Dagens medisin 2023

White paper: Raskere eliminering av livmorhalskreft - Kreftregisteret.no 2023

HPV-vaksinen må bli invitert til voksenfesten - Aftenposten 2023

Jo, vi kan utrydde HPV og livmorhalskreft raskere - Aftenposten 2023

Hvor fort vi eliminerer livmorhalskreft i Norge, er et valg - Altså 2023