Sophie Berger

Sophie Berger startet i Kreftregisteret i 2004, i dag leder hun Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte, som per i dag består av 17 ansatte. Seksjonen bidrar med forskningsadministrasjon, prosjektstøtte, databehandling og analyser i forskningsprosjekter ved Forskningsavdelingen. I seksjonen utvikler man verktøy og tilrettelegger for effektiv forskning av høy kvalitet.

Sophie er utdannet bioingeniør og har mastergrad i Helsefagvitenskap. Hun har jobbet ved Kreftregisteret siden 2004 som prosjektkoordinator og rådgiver. I perioden 2009-2022 har hun primært jobbet med eksternt finansierte forskningsprosjekter knyttet til HPV vaksinering og forebygging av livmorhalskreft ved Forskningsavdelingen. Fra 2017-2022 har hun vært enhetsleder.