Siv Elisabeth Frøland

Frøland er gruppeansvarlig for gruppen som koder, registrerer og kvalitetssikrer innrapportert informasjon om kreft i tykk- og endetarm, spiserør og magesekk.

Hun har ansvar for oppfølging av kodefremdriften i gruppen, samt ansvar for problemløsning og dokumentasjon av avgjørelser i kodespørsmål.

Frøland har vært kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk og har jobbet som sekretær for registerets referansegruppe. Hun har bidratt med to årsrapporter for kvalitetsregisteret.

Bakgrunn

Siv Elisabeth Frøland er sykepleier, utdannet ved Høgskolen i Oslo i 1999.

Før hun startet i Kreftregisteret i 2006, var hun ansatt ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus.