Siri Larønningen

Spesialrådgiver

Arbeidsoppgaver/interesser:
Siri Larønningen begynte som medisinsk koder i Kreftregisteret i 2004, har jobbet med datautlevering og vært leder for Registerseksjonen.

Hun har også vært leder for data inn-enheten i Kreftregisteret, hvor hovedfokus er å bidra til at Kreftregisteret får informasjon fra alle relevante kilder på mest mulig hensiktsmessig måte.

I 2019 overtok Kreftregisteret ansvaret for sekterariatet for sammenslutningen av de nordiske kreftregistrene - NORDCAN. Larønningen har en sentral rolle i dette arbeidet.

Utdannelse/Bakgrunn:
Larønningen er utdannet Cand.Scient fra Norges Idrettshøgskole, med hovedfag i idrettssosiologi på temaet «Avismedienes representasjon av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten».

Hun har i tillegg ett års studium i informatikk.

Prosjekter:
ELVIS – Elektronisk Liste over Variabler i Systemene
HealthTerm (eHelsedirektoratet)
Digital Patologi (Nasjonal IKT)
Rapportering fra DIPS Arena til Kreftregisteret
Rapportering fra DIPS Classic til Kreftregisteret

Utvalgte publikasjoner/Lenker/sosiale medier/medieklipp:
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Siri_Laronningen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/siri-lar%C3%B8nningen-631a4b27/