Siri Larønningen

Siri Larønningen begynte som medisinsk koder i Kreftregisteret i 2004, har jobbet med datautlevering og vært leder for Registerseksjonen.

Hun har også vært leder for data inn-enheten i Kreftregisteret, hvor hovedfokus er å bidra til at Kreftregisteret får informasjon fra alle relevante kilder på mest mulig hensiktsmessig måte.

I 2019 overtok Kreftregisteret ansvaret for sekterariatet for sammenslutningen av de nordiske kreftregistrene - NORDCAN. Larønningen har en sentral rolle i dette arbeidet.

Bakgrunn

Larønningen er utdannet Cand.Scient fra Norges Idrettshøgskole, med hovedfag i idrettssosiologi på temaet «Avismedienes representasjon av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten».

Hun har i tillegg ett års studium i informatikk.

Prosjekter