Sina Rostami

Sina er postdoc i prosjekt Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke rollen til små RNA i utviklingen av livmorkreft ved bruk av pre-diagnostiske prøver fra Janus serumbank. Prosjektet bygger på en pågående studie: ‘JanusRNA - identifisering av tidlige biomarkører for kreft og Janus serumbank.

Sina har interesse for epidemiologi, genetisk epidemiologi og systembiologi av komplekse sykdommer inkludert kreft.

Sina jobber også som forsker på deltid ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, og er involvert i planlegging og utføring av genetiske analyser av deltakere i den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Bakgrunn

Sina fikk sin doktorgrad i medisin fra NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2020.

Tittelen på doktorgradsprosjektet hans var ‘Construction and evaluation of the performance of genetic risk scores for ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, and myocardial infarction in the Norwegian population-based Nord-Trøndelag Health Study (HUNT)’. Prosjektet var basert på data fra HUNT med kobling til hjerte- og karregisteret, og dødsårsaksregisteret.

Han har bakgrunn fra celle- og molekylærbiologi, og har jobbet med prosjekter knyttet til epidemiologi, immunologi og virologi av virusinfeksjoner, influensa og hepatitt.

Prosjekter

Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft
JanusRNA - identifisering av tidlige biomarkører for kreft
Janus serumbank

Utvalgte publikasjoner

1) Rostami S, Hoff M, Brown MA, Hveem K, Videm V. Comparison of methods to construct a genetic risk score for prediction of rheumatoid arthritis in the population-based Nord-Trøndelag Health Study, Norway. Rheumatology (Oxford). 2020 Jul 1;59(7):1743-1751. doi: 10.1093/rheumatology/kez638. PMID: 31930319.

2) Rostami S, Hoff M, Dalen H, Hveem K, Videm V. Genetic risk score associations for myocardial infarction are comparable in persons with and without rheumatoid arthritis: the population-based HUNT study. Sci Rep. 2020 Nov 24;10(1):20416. doi: 10.1038/s41598-020-77432-0. PMID: 33235261; PMCID: PMC7686351.

3) Rostami S, Hoff M, Brown MA, Hveem K, Holmen OL, Fritsche LG, Videm V. Prediction of Ankylosing Spondylitis in the HUNT Study by a Genetic Risk Score Combining 110 Single-nucleotide Polymorphisms of Genome-wide Significance. J Rheumatol. 2020 Feb;47(2):204-210. doi: 10.3899/jrheum.181209. Epub 2019 Apr 1. PMID: 30936278.

4) Tete SM, Jul-Larsen Å, Rostami S, Lunde THF, Søland H, Krammer F, Cox RJ. Impact of pre-existing immunity on the induction of functional cross-reactive anti-hemagglutinin stalk antibodies following vaccination with an AS03 adjuvanted pandemic H1N1 vaccine. Vaccine. 2018 Apr 12;36(16):2213-2219. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.02.022. Epub 2018 Mar 13. PMID: 29548607.

5) Peeridogaheh H, Meshkat Z, Habibzadeh S, Arzanlou M, Shahi JM, Rostami S, Gerayli S, Teimourpour R. Current concepts on immunopathogenesis of hepatitis B virus infection. Virus Res. 2018 Feb 2;245:29-43. doi: 10.1016/j.virusres.2017.12.007. Epub 2017 Dec 19. PMID: 29273341.