Simon Lergenmuller

Simon Lergenmuller er postdoktor i analyse- og forskningsseksjonen og er med i et forskningsprosjekt som ser på utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og omfanget av det i Norge (NCDNOR).

Simon er statistiker med særlig interesse for kreftepidemiologi, kausal inferens, overlevelsesanalyse og visualisering av forskningsresultater.

Bakgrunn

Simon fullførte sin mastergrad i statistikk (modellering og dataanalyse) ved Universitetet i Oslo i 2017. Deretter har han jobbet som doktorgrads-stipendiat i epidemiologi til 2021 ved Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), biostatistikk avdeling, institutt for medisinske basalfag, det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.

I doktorgraden forsket han på risikofaktorer for plateepitelkarsinom, ved å bruke data fra den norske Kvinner-og-Kreft studien (NOWAC), en stor prospektiv kohortstudie med flere enn 170 000 deltakere.

Prosjekter

NCDNOR

Utvalgte publikasjoner

Lergenmuller S, Ghiasvand R, Robsahm TE, Green AC, Lund E, Rueegg CS, Veierød MB. Sunscreens With High Versus Low Sun Protection Factor and Cutaneous Squamous Cell Carcinoma Risk: A Population-Based Cohort Study. Am J Epidemiol. 2022;191(1): 75–84. DOI: 10.1093/aje/kwab216

Perrier F, Ghiasvand R, Lergenmuller S, Robsahm TE, Green AC, Borch KB, Sandanger TM, Weiderpass E, Rueegg CS, Veierød MB. Physical activity and cutaneous melanoma risk: A Norwegian population-based cohort study. Prev Med. 2021;153: 106556. DOI: 10.1016/j.ypmed.2021.106556

Lergenmuller S, Ghiasvand R, Robsahm TE, Green AC, Lund E, Rueegg CS, Veierød MB. Association of Lifetime Indoor Tanning and Subsequent Risk of Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. JAMA Dermatol. 2019;155(12): 1350–1357. DOI: 10.1001/jamadermatol.2019.2681