Simen Breivik

Simen begynte i Kreftregisteret i 2020 og jobber som rådgiver i Dataflytseksjonen, hvor han har oppgaver som involverer data inn og statistikk ut av registeret.

Han er også ansvarlig for analysene til årsrapporten til kvalitetsregisteret for sarkom.

Bakgrunn

Simen har bakgrunn som helseøkonom fra Universitetet i Oslo.