Silje Sagstad

Silje har ansvar for Mammografiseksjonens databaser, deriblant kvalitetssikring, uttrekk og tilgjengeliggjøring av data til forskere.

Hun har også ansvar for å utarbeide jevnlige mini-rapporter fra Mammografiprogrammet som viser resultater for definerte kvalitetsparametre for mammografiscreeningen, og som sendes alle brystdiagnostiske sentre for at de skal få tilbakemelding på kvaliteten på eget arbeid.

Silje startet å jobbe ved Kreftregisteret i 2014.

Bakgrunn

Silje har en bachelor med fordypning i matematikk fra Universitetet i Agder (2010) og en mastergrad i Folkehelsevitenskap fra NMBU (2013).

Utvalgte publikasjoner

Hofvind S, Sagstad S, Sebuødegård S, Chen Y, Roman M, Lee CI.
Interval Breast Cancer Rates and Histopathologic Tumor Characteristics after False-Positive Findings at Mammography in a Population-based Screening Program.
Radiology. 2018 Apr;287(1):58-67. doi: 10.1148/radiol.2017162159. Epub 2017 Dec 14.

Tsuruda KM, Sagstad S, Sebuødegård S, Hofvind S.
Validity and reliability of self-reported health indicators among women attending organized mammographic screening
Scand J Public Health. 2018 Jan 1:1403494817749393. doi: 10.1177/1403494817749393

Sebuødegård S, Sagstad S, Hofvind S.
Attendance in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Sep 27;136(17):1448-51. doi: 10.4045/tidsskr.15.1013. eCollection 2016 Sep. Norwegian