Silje Sagstad

Spesialkonsulent, Mammografiseksjonen

Arbeidsoppgaver/interesser:
Silje jobber som konsulent på Mammografiseksjonen. Hun bidrar med kvalitetssikring av data, analyser, databehandling, kvalitetsforbedringsprosjekter og forskningsstøtte i Mammografiprogrammet.

Silje har blant annet ansvar for å utarbeide mini-rapporter for Mammografiprogrammet. Dette er jevnlige rapporter som viser resultater for definerte kvalitetsparametre for mammografiscreeningen, og som sendes alle brystdiagnostiske sentre for at de skal få tilbakemelding på kvaliteten på eget arbeid.

Silje er interessert i kvalitetssikring og programmering.

Utdannelse/bakgrunn:
Silje har en bachelor med fordypning i matematikk fra Universitetet i Agder (2010) og en mastergrad i Folkehelsevitenskap fra NMBU (2013).

Utvalgte publikasjoner:

PubMed