Silje Sagstad

Silje jobber som konsulent på Mammografiseksjonen.

Hun bidrar med kvalitetssikring av data, analyser, databehandling, kvalitetsforbedringsprosjekter og forskningsstøtte i Mammografiprogrammet.

Silje har blant annet ansvar for å utarbeide mini-rapporter for Mammografiprogrammet. Dette er jevnlige rapporter som viser resultater for definerte kvalitetsparametre for mammografiscreeningen, og som sendes alle brystdiagnostiske sentre for at de skal få tilbakemelding på kvaliteten på eget arbeid.

Silje er interessert i kvalitetssikring og programmering.

Bakgrunn

Silje har en bachelor med fordypning i matematikk fra Universitetet i Agder (2010) og en mastergrad i Folkehelsevitenskap fra NMBU (2013).

Utvalgte publikasjoner

Hofvind S, Sagstad S, Sebuødegård S, Chen Y, Roman M, Lee CI.
Interval Breast Cancer Rates and Histopathologic Tumor Characteristics after False-Positive Findings at Mammography in a Population-based Screening Program.
Radiology. 2018 Apr;287(1):58-67. doi: 10.1148/radiol.2017162159. Epub 2017 Dec 14.

Tsuruda KM, Sagstad S, Sebuødegård S, Hofvind S.
Validity and reliability of self-reported health indicators among women attending organized mammographic screening
Scand J Public Health. 2018 Jan 1:1403494817749393. doi: 10.1177/1403494817749393. 

Sebuødegård S, Sagstad S, Hofvind S.
Attendance in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Sep 27;136(17):1448-51. doi: 10.4045/tidsskr.15.1013. eCollection 2016 Sep. Norwegian