Sigrid Tesli

Arbeidsoppgaver/interesser:

Sigrid er jobber med datautlevering og håndterer alle henvendelser om utlevering av data fra samtlige av Kreftregisterets registre.

Arbeidsoppgavene omfatter rådgivning til de som ønsker å bruke data fra Kreftregisteret, vurdering av søknader og uttrekk samt tilrettelegging av data fra Kreftregisterets databaser.

Utdannelse/Bakgrunn:

Sigrid startet å jobbe i Kreftregisteret høsten 2019. Hun har mastergrad i psykososialt arbeid fra Universitetet i Oslo og bachelor i sosialt arbeid.