Sara Nafisi

Sara Nafisi begynte som doktorgradsstudent ved Kreftregisteret i Norge i desember 2020. Temaet for hennes doktoravhandling er "Ombruk av legemidler: nye alternativer for forebygging og behandling av tykktarmskreft", der hun vil studere sammenhenger mellom ikke-kreftlegemidler og risiko samt prognose for tykktarmskreft. Hun har Edoardo Botteri som veileder. Nafisi har bakgrunn innen farmakologi, og hennes forskningsinteresser inkluderer tykktarmskreft og farmakoepidemiologi.

2018 – MSc i Klinisk Farmakologi, University of Glasgow, Storbritannia. Fokuset for hennes forskning var systematiske oversikter.

2012 – PharmD, Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Fokuset for hennes forskning var farmakologi og toksikologi

Legemidler og kreft for kvinner og menn

1. Association between use of low-dose aspirin and detection of colorectal polyps and cancer in a screening setting. https://doi.org/10.1016/j.dld.2023.01.156

2. Low-dose aspirin and risk of breast cancer: a Norwegian population-based cohort study of one million women. https://doi.org/10.1007/s10654-023-00976-8