Sameer Bhargava

Sameer Bhargava er postdoktor i prosjektet ImmigrantScreen, og har forskningsprosjekter i mammografiseksjonen og tarmscreeningseksjonen. Han jobber også som seksjonsoverlege ved kreftseksjonen ved Bærum sykehus. I perioden 2019-2021 var han medlem av Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse (2019-2021). Bhargava var PhD-stipendiat ved Kreftregisteret fra 2016 til 2019, og har gjennomført studier om brystkreft og mammografiscreening i Mammografiprogrammet. Bhargava er utdannet lege (Trinity College Dublin, 2009) og er spesialist i onkologi. 

Sameer Bhargava er postdoktor i prosjektet ImmigrantScreen, og har forskningsprosjekter i mammografiseksjonen og tarmscreeningseksjonen.

Prosjektet ImmigrantScreen måler effekten av å sende invitasjoner til kreftscreening på antatt morsmål, samt undersøker årsaker til at innvandrere deltar eller ikke deltar i organisert screening for tarmkreft.

Sameer var PhD-stipendiat ved Kreftregisteret fra 2016 til 2019, og har gjennomført studier om brystkreft og mammografiscreening i Mammografiprogrammet. Han har primært erfaring med kvantitative metoder og bruk av SPSS og STATA, men han har også kompetanse i kvalitative metoder.

Sameer er utdannet lege (Trinity College Dublin, 2009) og er spesialist i onkologi. For tiden er han seksjonsoverlege ved kreftseksjonen ved Bærum sykehus, og har tidligere jobbet ved kreftavdelingene på St. Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus.

I perioden 2019-2021 er han også medlem av Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse (2019-2021)

Sameer tok sin doktorgrad om brystkreft og mammografiscreening blant innvandrere invitert til screening i Mammografiprogrammet, og forsvarte doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2019.

Le M, Hofvind S, Tsuruda K, Braaten T, Bhargava S.
Lower attendance rates in BreastScreen Norway among immigrants across all levels of socio-demographic factors: a population-based study.
Journal of Public Health. 2018.

Bhargava S, Hofvind S, Moen K.
Gender, letters, relatives and God: Mediating actors in mammographic screening among Pakistani women in Norway.
Acta Radiol Open. 2019.