Ronnie Babigumira

Bakgrunn

Ronnie Babigumira er doktorgradsstipendiat knyttet til offshore forskningsgruppen. Hans doktorgradsprosjekt fokuserer på forholdet mellom yrkeseksponering for benzen og kreftfare.

Hans interesser omfatter yrkesrelaterte risikofaktorer for kreft, statistiske metoder for yrkesepidemiologi, datahåndtering og analyse.

Prosjekter

Kreftrisiko ved benzeneksponering

Eksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere