Reza Ghiasvand

Reza Ghiasvand er postdoktor i prosjektet “Beta-blockers; a novel class of drug targets to block melanoma progression?”. Reza er kreftepidemiolog, med særlig interesse for årsakssammenhenger i hudkreft og brystkreft. Han jobber også som forsker ved Oslo Center for Biostatistics and Epidemiology, ved Oslo universitetssykehus. I flere prosjekter på hudkreft samarbeider han med forskningsgruppen EpiStat (Epidemiological Studies of lifestyle and chronic diseases). Han har også et samarbeid med QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane, Australia, hvor man undersøker tilbakefall etter lokalisert høy-risiko melanom. Reza fikk sin doktorgrad fra Institutt for biostatistikk ved Universitetet i Oslo innen kreftepidemiologi og biostatistikk i 2016.

Reza er postdoktor i prosjektet “Beta-blockers; a novel class of drug targets to block melanoma progression?”. Prosjektet undersøker sammenhengen mellom bruk av foreskrevne betablokkere og melanomprogresjon og dødelighet i den norske befolkningen, ved å bruke data fra landsdekkende registre.

Reza jobber også som forsker ved Oslo Center for Biostatistics and Epidemiology, ved Oslo universitetssykehus.

I flere prosjekter på hudkreft samarbeider han med forskningsgruppen EpiStat (Epidemiological Studies of lifestyle and chronic diseases) ved Institutt for biostatistikk, Universitetet i Oslo.

Han samarbeider også med Queensland Cancer Control Analyse Team og med Population and Cancer Studies Unit, QIMR Berghofer Medical Research Institute, Brisbane, Australia i prosjektet «the Primary Melanoma Prevention”, en kohortstudie som undersøkte tilbakefall etter lokalisert høyt- risiko melanom.

Reza er kreftepidemiolog, med særlig interesse for årsakssammenhenger i hudkreft og brystkreft. 

Reza fikk sin doktorgrad fra Institutt for biostatistikk ved Universitetet i Oslo innen kreftepidemiologi og biostatistikk i 2016.

Han arbeidet med melanom risikofaktorer ved å bruke data fra den norske kvinnenes og kreftstudien (NOWAC), en stor prospektiv kohortstudie med mer enn 170 000 deltakere.

I løpet av sin første postdoc (2016-2019) fortsatte han å jobbe med melanom med mer fokus på heterogenitet og divergerende etiologiske sykdomsveier.