Randi Waage

Rådgiver, Seksjon for Livmorhalsscreening

Arbeidsoppgaver/interesser:
Daglig drift av livmorhalsprogrammet, utsendelse av påminnelser og vedlikehold av screening-databasene.

Webansvarlig for kreftregisteret.no/livmorhals. Ansvar for Livmorhalsprogrammets publiseringer på Kreftsjekken og Kreftregisteret Facebookside. Jobber med informasjon til kvinnene i målgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Sekretær i Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Utdannelse/Bakgrunn:
Bioingeniør og etterutdanning i cytologi. Ledelseskurs for helsesektoren.

Prosjekter:
Webside for programmet
Facebook, «Kreftsjekken»
Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet