Øyvind Holme

Leder, tarmscreeningseksjonen


Øyvind Holme er leder av tarmscreeningseksjonen.

Han leder og koordinerer Kreftregisterets arbeid i forbindelse med innføring av nasjonalt program for tarmscreening som etter planen skal innføres fra 2019.

Holme er opptatt av forskning innenfor tarmscreening og kvalitetsforbedringsprosjekter innenfor screening og gastrointestinal endoskopi.

Han er også leder av pilotprogrammet for tarmscreening i Østfold og Vestre Viken.

Bakgrunn

Cand.med, Universitetet i Oslo (1998)

Spesialist i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin (2008)

Doktorgrad: Flexible Sigmoidoscopy screening for colorectal cancer (Universitetet i Oslo, 2015)

Prosjekter

Pilot på et nasjonalt screeningprogram.

Koloskopi eller test for blod i avføringen for screening mot tarmkreft: En sammenlignende effektstudie i det norske tarmscreeningprogrammet.