Øystein Lund Carlsen

Øystein er ansvarlig for Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT). Det innebærer arbeidsoppgaver som spesifisering av oppgaver for utvikling og drift av KREMT, samt overordnet ansvar for KREMT-helpdesk. Han utfører også opplæring i bruk av KREMT eksternt og internt.

Han er i tillegg kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft og sekretær for registerets referansegruppe, et rådgivende organ som består av medisinske eksperter på gynekologisk kreft.

Som kvalitetsregisteransvarlig har han ansvaret for årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft i tett samarbeid med representanter fra de kliniske fagmiljøene. 

Øystein koder, registrerer og bidrar til kvalitetssikring av data innen gynekologisk kreft og brystkreft. 

Bakgrunn

Cand. Scient fra Norges Idrettshøyskole i Oslo innen fagfeltene «Fysisk aktivitet og helse» og biomekanikk