Nita Kaupang Shala

Bakgrunn

Nita Kaupang Shala ble ansatt ved Kreftregisteret i 2019 som doktorgradsstipendiat på feltet yrkesrelatert kreftepidemiologi knyttet til prosjektet ”Exposure related risks of cancer in Norwegian offshore petroleum workers”. Hovedveileder er Tom K. Grimsrud.

Hun skal ved en prospektiv kohort studie undersøke forekomst og risiko for blære- og nyrekreft blant de mannlige offshore arbeiderne, og gjøre årsaksrettete analyser relatert til hydrokarboneksponering fra oljetåke/oljedamp, og flere andre agens.

Forskningsinteresser inkluderer biostatistikk, etiologi, human- og økologisk helse.

Nita har en bachelor i biologi og mastergrad i økologi og evolusjon ved Institutt for biovitenskap (IBV) ved Universitetet i Oslo i 2008-2013.

Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent/ingeniør deltagende i flere forskingsprosjekt ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) og Senter for akvatisk biologi og toksikologi (AQUA) ved IBV i perioden 2013-2016.

 

Publikasjoner: Shala, N.K., Stenehjem, J.S., Babigumira, R. et al. Exposure to benzene and other hydrocarbons and risk of bladder cancer among male offshore petroleum workers. Br J Cancer 129, 838–851 (2023). https://doi.org/10.1038/s41416-023-02357-0

 

Media: Enda en kreftform knyttes til oljearbeid - Stavanger aftenblad 2023