Nita Kaupang Shala

PhD-stipendiat

Arbeidsoppgaver/interesser:

Ansatt ved kreftregisteret siden februar 2019 som doktorgradsstipendiat på feltet yrkesrelatert kreftepidemiologi knyttet til prosjektet ”Exposure related risks of cancer in Norwegian offshore petroleum workers”. Hovedveileder er Tom K. Grimsrud. Skal ved en prospektiv kohort studie undersøke forekomst og risiko for blære- og nyrekreft  blant de mannlige offshore arbeiderne, og gjøre årsaksrettete analyser relatert til hydrokarboneksponering fra oljetåke/oljedamp, og flere andre agens. Forskingsinteresser er biostatistikk, etiologi, human- og økologisk helse.

Utdannelse/Bakgrunn:

Bachelor i biologi og mastergrad i økologi og evolusjon ved Institutt for biovitenskap (IBV) ved Universitetet i Oslo i 2008-2013. Vitenskapelig assistent/ingeniør deltagende i flere forskingsprosjekt ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) og Senter for akvatisk biologi og toksikologi (AQUA) ved IBV i perioden 2013-2016.

Prosjekter:

Kreftrisiko blant offshorearbeidere