Niki Marjerrison

PhD-stipendiat

Arbeidsoppgaver/interesser:

Niki startet som doktorgradsstipendiat på brannmann-prosjektet i januar 2020. Hun skal undersøke om hudkreft og lymfomer er relatert til yrkeseksponering blant brannmenn. Niki er interessert i epidemiologi og folkehelse. 

Utdannelse/Bakgrunn:

Niki har en master i International Community Health fra Universitetet i Oslo (2018), med fokus på epidemiologi, hjerte- og karsykdommer, og innvandrerhelse.

Hun har en bachelor i kinesiologi fra University of Western Ontario, Canada (2010).

Prosjekter:

Kreftrisiko blant brannmenn

Utvalgte publikasjoner/Lenker/sosiale medier/medieklipp:

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Niki_Marjerrison

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Marjerrison%2C+Niki%5BAuthor%5D&sort=