Niki Marjerrison

Niki startet som doktorgradsstipendiat på brannmann-prosjektet i januar 2020. Hun undersøker kreftrisiko blant brannmenn og mulig sammenheng med eksponeringer fra brannrøyk og diesel eksos, med fokus på blant annet kreft i urinveiene. Hennes forskningsinteresser inkluderer modifiserbare risikofaktorer og offentlig helse. Niki har en master i International Community Health fra Universitetet i Oslo (2018), med fokus på epidemiologi, hjerte- og karsykdommer, og innvandrerhelse. Hun har en bachelor i kinesiologi fra University of Western Ontario, Canada (2014).

Cancer incidence in sites potentially related to occupational exposures: 58 years of follow-up of firefighters in the Norwegian Fire Departments Cohort. 
Marjerrison N, Jakobsen J, Grimsrud TK, Hansen J, Martinsen JI, Nordby KC, Veierød MB, Kjærheim K. Scand J Work Environ Health. 2022 Apr 1;48(3):210-219. doi: 10.5271/sjweh.4009. Epub 2022 Jan 11. PMID: 35015085.

Comparison of cancer incidence and mortality in the Norwegian Fire Departments Cohort, 1960-2018.
Marjerrison N, Jakobsen J, Demers PA, Grimsrud TK, Hansen J, Martinsen JI, Nordby KC, Veierød MB, Kjærheim K. Occup Environ Med. 2022 May 19:oemed-2022-108331. doi: 10.1136/oemed-2022-108331. Epub ahead of print. PMID: 35589382