Niki Marjerrison

Niki startet som doktorgradsstipendiat på brannmann-prosjektet i januar 2020.

Hun skal undersøke om hudkreft og lymfomer er relatert til yrkeseksponering blant brannmenn. Niki er interessert i epidemiologi og folkehelse. 

Bakgrunn

Niki har en master i International Community Health fra Universitetet i Oslo (2018), med fokus på epidemiologi, hjerte- og karsykdommer, og innvandrerhelse.

Hun har en bachelor i kinesiologi fra University of Western Ontario, Canada (2014).

Prosjekter

Kreftrisiko blant brannmenn