Nathalie Støer

Nathalie Støer jobber innenfor farmakoepidemiologi med prosjekter som ved hjelp av registerkoblinger enten utforsker sammenhenger mellom legemiddelbruk og risiko for kreft, eller undersøker om vanlig brukte legemidler, brukt i kombinasjon med standard kreftbehandling, kan bedre prognosen til kreftpasienter. Støer har en PhD i biostatistikk fra Universitetet i Oslo. Før hun startet på Kreftregisteret i 2016 var hun postdoktor på Karolinska Institutet. 

Nathalie jobber innenfor farmakoepidemiologi med prosjekter som ved hjelp av registerkoblinger enten utforsker sammenhenger mellom legemiddelbruk og risiko for kreft, eller undersøker om vanlig brukte legemidler, brukt i kombinasjon med standard kreftbehandling, kan bedre prognosen til kreftpasienter. I ett nyoppstartet prosjekt undersøkes i tillegg bruk av nyere kreftlegemidler i behandling av brystkreftpasienter.

Nathalie er også interessert i seneffekter hos unge kreftoverlevere, både somatiske, psykologiske og sosioøkonomiske. I tillegg er Nathalie involvert i Livmorhalsprogrammet som er det norske screeningprogrammet for livmorhalskreft.

Tidligere har Nathalie jobbet mye med epidemiologiske sampling design og hvordan man kan utnytte informasjonen fra disse så effektivt som mulig.

Nathalie har en PhD i biostatistikk fra Universitetet i Oslo. Før hun startet på Kreftregisteret i 2016 var hun postdoktor på Karolinska Institutet.

β-blockers and breast cancer survival by molecular subtypes: a population-based cohort study and meta-analysis.
Løfling LL, Støer NC, Sloan EK, Chang A, Gandini S, Ursin G, Botteri E.Br J Cancer. 2022 Jun 20. doi: 10.1038/s41416-022-01891-7. Online ahead of print.PMID: 35725814

Use of non-cancer drugs and survival among patients with pancreatic adenocarcinoma: a nationwide registry-based study in Norway.
Støer NC, Bouche G, Pantziarka P, Sloan EK, Andreassen BK, Botteri E.Acta Oncol. 2021 Sep;60(9):1146-1153. doi: 10.1080/0284186X.2021.1953136. Epub 2021 Aug 2.PMID: 34338111

Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway.
Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegård A, Andreassen BK.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Apr;30(4):682-689. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-20-1028. Epub 2020 Nov 3.PMID: 33144282 

Metformin use and lung cancer survival: a population-based study in Norway.
Brancher S, Støer NC, Weiderpass E, Damhuis RAM, Johannesen TB, Botteri E, Strand TE.Br J Cancer. 2021 Mar;124(5):1018-1025. doi: 10.1038/s41416-020-01186-9. Epub 2020 Dec 2.PMID: 33262518 

Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?
Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, Ursin G, Weiderpass E (2017)
Int J Cancer, 141 (9), 1763-1770
DOI 10.1002/ijc.30878, PubMed 28685818

Alle publikasjoner i PubMed

Utvalgte medieklipp

To millioner nordmenn med i ny  registerstudie https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/12/10/kreft-to-millioner-nordmenn-med-i-ny-register-studie/ Dagensmedisin.no

Hormonbruk i overgangsalder og brystkreft: Hva er status i dag?https://blogg.forskning.no/kvinnehelsebloggen/hormonbruk-i-overgangsalderen-og-brystkreft-hva-er-status-i-dag/1596611
Kvinnehelsebloggen, forskning.no