Nadia Iqbal

Nadia Iqbal er PhD-stipendiat ved Tarmscreeningseksjonen.
Doktorgradsarbeidet er en del av ImmigrantScreen. Prosjektet skal måle effekt av å gi informasjon og invitasjon om bryst- og tarmkreftscreening på antatt morsmål. Effekten måles ved å se på deltakelsesprosenten. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvilke faktorer som spiller inn ved innvandreres avgjørelse om å delta eller ikke delta i Tarmscreeningprogrammet. Økt kunnskap på dette feltet vil kunne bidra til å tilrettelegge screeningtilbudet for minoriteter.

Nadia Iqbal er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (2014). Hun er under spesialisering som onkolog. Tidligere har hun jobbet ved blant annet Bærum sykehus og Oslo universitetssykehus.

Prosjekter:

ImmigrantScreen

Utvalgte publikasjoner, media og formidling:

Hofvind S, Iqbal N, Thy J E, Mangerud G, Bhargava S, Zackrisson S, Berstad P (2023)
Effect of invitation in language of origin on screening attendance: randomised controlled trial in BreastScreen Norway. DOI: 10.1136/bmj-2023-075465.

Bhargava S, Botteri E, Berthelsen M, Iqbal N, Ranheim Randel K, Holme Ø, Perstad P (2023)
Lower participation among immigrants in colorectal cancer screening in Norway. DOI:10.3389/fpubh.2023.1254905.