Morten Olsen

Morten har jobbet ved Kreftregisteret siden 2011, de siste årene med oppgaver knyttet til driften av Mammografiprogrammet.

Morten har blant annet, sammen med Cecilie, ansvaret for at alle de 600.000 kvinnene i målgruppen for Mammografiprogrammet får invitasjon til screening til rett tid og sted, og bidrar også til å passe på at de får svarbrev som de skal. I den sammenhengen har han hyppig kontakt med brystsentrene rundt i landet.

Han svarer også mye på telefon og e-posthenvendelser fra kvinner i målgruppen som har ulike spørsmål om programmet.

Morten bidrar i tillegg ofte med ulike administrative oppgaver i forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter i seksjonen, som registrering av data fra ulike spørreskjemaundersøkelser.

Bakgrunn

Morten har jobbet i Mammografiprogrammet siden det startet opp i 1995. Først med oppgaver knyttet til driften av Mammografiprogrammet i Akershus, siden på Kreftregisteret fra 2011.

I Kreftregisteret har Morten tidligere også jobbet med registrering og koding av brystkreft.