Monica Wigemyr

Forskningsadministrasjon

Bakgrunn

Utdannet bioingeniør fra OsloMet i 2011, og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet.

Har tidligere jobbet som forskningskoordinator i OUS, ved Forsknings- og utviklingsavdelingen til Nevroklinikken.

Arbeidet var primært rettet mot planlegging og gjennomføring av kliniske studier knyttet til langvarige ryggsmerter og andre nevrologiske sykdommer.

Utvalgte publikasjoner

Grotle M, Bråten LC, Brox JI, Espeland A, Zolic-Karlsson Z, Munk Killingmo R, Tingulstad A, Grøvle L, Froholdt A, Kristoffersen PM, Wigemyr M, van Tulder MW, Storheim K, Zwart JA, AIM-study group (2020)
Cost-utility analysis of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes: results from a randomised, placebo-controlled trial in Norway (the AIM study)
BMJ Open, 10 (6), e035461
DOI 10.1136/bmjopen-2019-035461, PubMed 32546490

 

Bråten LCH, Rolfsen MP, Espeland A, Wigemyr M, Aßmus J, Froholdt A, Haugen AJ, Marchand GH, Kristoffersen PM, Lutro O, Randen S, Wilhelmsen M, Winsvold BS, Kadar TI, Holmgard TE, Vigeland MD, Vetti N, Nygaard ØP, Lie BA, Hellum C, Anke A, Grotle M, Schistad EI, Skouen JS, Grøvle L et al. (2019)
Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial
BMJ, 367, l5654
DOI 10.1136/bmj.l5654, PubMed 31619437

 

Matre D, Hu L, Viken LA, Hjelle IB, Wigemyr M, Knardahl S, Sand T, Nilsen KB (2015)
Experimental Sleep Restriction Facilitates Pain and Electrically Induced Cortical Responses
Sleep, 38 (10), 1607-17
DOI 10.5665/sleep.5058, PubMed 26194577