Monica Silva

Koordinator (Registerseksjon-Medisinsk faggruppe) med fokus på klassifikasjonssystemer, kodeverk og kvalitetssikring i databasene.

Redigeringansvarlig for Registeravdelingens nettsider.

Mest erfaring fra og interesse for brystkreft og gynekologisk kreft.

Bakgrunn

Sosionomutdanning (Høgskolen i Stavanger), psykologi grunnfag (UiO), halvårsenhet prosjektledelse (Høgskolen i Sørøst-Norge).

Ble ansatt Kreftregisteret i 2000. Har blant annet vært involvert i opprettelse og drift av Brystkreftregisteret, gruppeansvarlig for koding og registrering av brystkreft og gynekologisk kreft samt nestleder i Registerseksjonen.

Tidligere jobbet som miljøterapeut og prosjektmedarbeider i psykiatrien.

Utvalgte publikasjoner

Low proportion of unreported cervical treatments in the cancer registry of Norway between 1998 and 2013.
Maarit K. Leinonen, Svenn A. Hansen, Gry Baadstrand Skare, Inger Berit Skaaret, Monica Silva, Tom Børge Johannesen & Mari Nygård, Acta Oncologica, Aug 2018, 57:12, 1663-1670, DOI: 10.1080/0284186X.2018.1497296

Lenke til artikkelen: https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1497296