Mona Nilsson

Mona Nilsson har siden mars 2022 jobbet som PhD-stipendiat ved Kreftregisteret i prosjekt om pasientrapporterte data, som omhandler livskvalitet etter prostatakreft. Prosjektet innebærer håndtering av pasientrapporterte data, samt utvikling av nettverktøy.

Bakgrunn

Nilsson har Mastergrad innenfor idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole, samt Bachelor i sykepleie fra Lovisenberg Diakonale Høgskole. Mastergradsavhandlingen omhandlet Fysisk aktivitet og kreftrelatert fatigue.  

Hun har i flere år jobbet med rehabilitering av kreftpasienter ved Haukeland Universitetssjukehus, og deltatt i prosjektet «Tidlig rehabilitering av kreftpasienter».

Prosjekter

Stipendiat ved prosjekt om pasientrapporterte data.

Utvalgte publikasjoner

Moderate-to-vigorous intensity physical activity is associated with modified fatigue during and after cancer treatment(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31760521/).

 

Cancer Survivors’ Experience of Health-Related Quality of Life Six to Eight Years after Diagnosis—A Qualitative Study (DOI:10.4236/ojn.2021.1110072)