Mieke Louwe

Mieke jobber som rådgiver og prosjektkoordinator i Offshore prosjektgruppen, og tilhører Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte. Arbeidsoppgavene hennes er knyttet til forskningsstøtte, forskningsadministrasjon og koordinering av flere prosjekter fra Norges forskningsråd og Kreftforeningen, i tillegg til datainnsamling og datahåndtering. 

Bakgrunn

Mieke har en bachelor og mastergrad i biofarmasøytisk vitenskap fra Leiden Universitetet (Nederland). Hun avla sin doktorgradsavhandling med tittelen "inflammatoriske mediatorer i diett-indusert hjertedysfunksjon" ved avdeling for Endokrinologi og Metabolske sykdommer, Leiden Universitets Medisinsk Senter, Leiden Universitetet (Nederland). 

Hun er spesielt interessert i rollen immunsystemet har innen sykdom og helse. Hun har tidligere vært postdok ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, hvor hun studerte hvilken rolle det medfødte immunsystemet har i utviklingen av hjerneslag og hjerteskade. Mieke startet i jobben hos Kreftregisteret i 2023.  

Prosjekter

Kreft blant offshorearbeidere

Kohorter for offshorearbeidere