Mieke Louwe

Mieke Louwe startet i jobben hos Kreftregisteret i 2023 og tilhører Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte. Hun jobber som seniorrådgiver og prosjektkoordinator i flere yrke og kreft relaterte prosjekter, blant annet prosjekter relatert til offshorearbeidere, brannmann, og nikkelarbeidere. Arbeidsoppgavene hennes er knyttet til forskningsstøtte, forskningsadministrasjon og koordinering av flere prosjekter fra Norges forskningsråd og Kreftforeningen, i tillegg til datainnsamling og datahåndtering.

Louwe har en bachelor og mastergrad i biofarmasøytisk vitenskap fra Leiden Universitetet (Nederland). Hun avla sin doktorgradsavhandling med tittelen "Inflammatoriske mediatorer i diett-indusert hjertedysfunksjon" ved avdeling for Endokrinologi og Metabolske sykdommer, Leiden Universitets Medisinsk Senter, Leiden Universitetet (Nederland). Hun har tidligere vært postdok ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, hvor hun studerte hvilken rolle det medfødte immunsystemet har i utviklingen av hjerneslag og hjerteskade.