Marthe Larsen

Marthe har jobbet i mammografiseksjonen siden juni 2019, og er med på flere ulike prosjekter i seksjonen.

Hun er blant annet involvert i analyser som går på når på døgnet radiologene tyder mammogrammer, variasjoner i oppmøtemønster, kvinner som møter på screening med symptomer, stråledose ved ulike screeningmetoder og generell oppmøte- og invitasjonsstatstikk.

Bakgrunn

Marthe er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU med spesialisering i industriell matematikk.

Før hun begynte i Kreftregisteret, jobbet hun som statistiker ved Klinisk forskningsavdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.