Marit Enny Gismarvik

Marit Enny Gismarvik jobber med å kode lungekreftmeldinger som kommer inn til Kreftregisteret.

Hun behandler henvendelser vedrørende familier med genetisk kreftsykdom. Informasjon sendes ut til sykehus som gir genetisk veiledning, der sykehusene på vegne av pasienter eller pårørende kan søke om opplysninger fra Kreftregisteret om kreft i familien.

Bakgrunn

Marit har en mastergrad i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun startet å jobbe ved Kreftregisteret høsten 2018.

Tidligere har hun jobbet som miljøterapeut og forskningsassistent ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.